سرور مجازی ابری ایران

سرور مجازی رایگان
ایران-پلن1
ایران-پلن2
ایران-پلن3
ایران-پلن4
ایران-پلن5
ایران-پلن6
ایران-پلن7
ایران-پلن8
ایران-پلن9
سرور مجازی رایگان
نکته مهم
به دلیل سواستفاده برخی کاربران با توجه به مشکلات اخیر اینترنت و جهت جلوگیری از سو استفاده سود جویان سرویس تست به مبلغ ۳۰۰۰ تومان ارایه می شود.
CPU
1core
RAM
512MB
H.D.D
2GB
ترافیک
1 گیگابایت
OS
Centos 6.5 32Bit
محدودیت پهنای باند
۲ مگابیت بر ثانیه
3,000تومان
1 روز
ایران-پلن1
CPU
2core
RAM
512MB
SSD/SAS15K
30GB جدید
نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ترافیک
93,500تومان
ماهانه
ایران-پلن2
CPU
2core
RAM
1024MB
SSD/SAS15k
50GB جدید
نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ترافیک
130,000تومان
ماهانه
ایران-پلن3
CPU
3core
RAM
2048MB
SSD/SAS15k
70GB جدید
نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ترافیک
195,000تومان
ماهانه
ایران-پلن4
CPU
4core
RAM
4096MB
SSD/SAS15k, Raid10
100GB جدید
نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ترافیک
312,000تومان
ماهانه
ایران-پلن5
CPU
4core
RAM
6 GB
SSD/SAS15K
140GB جدید
نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ترافیک
442,000تومان
ماهانه
ایران-پلن6
CPU
6core
RAM
8 GB
SSD/SAS15K
180GB جدید
نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ترافیک
572,000تومان
ماهانه
ایران-پلن7
CPU
6core
RAM
16 GB
SSD/SAS15K
220GB جدید
نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ترافیک
793,000تومان
ماهانه
ایران-پلن8
CPU
8core
RAM
32 GB
SSD/SAS15k, Raid10
300 GB جدید
نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ترافیک
1,274,000تومان
ماهانه
ایران-پلن9
CPU
8core
RAM
48 GB
SSD/SAS15k, Raid10
500 GB جدید
نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ترافیک
1,807,000تومان
ماهانه


Powered by WHMCompleteSolution