سرور مجازی ابری ایران

سرور مجازی رایگان

1 روز

 • 1core CPU
 • 512MB RAM
 • 2GB H.D.D
 • 1 گیگابایت ترافیک
 • Centos 6.5 32Bit OS
ایران-پلن1

لایسنس دایرکت ادمین رایگان

 • 1core CPU
 • 512MB RAM
 • 15GB جدید SSD
 • نامحدود ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS
ایران-پلن2

لایسنس دایرکت ادمین رایگان

 • 2core CPU
 • 1024MB RAM
 • 20GB جدید SSD
 • نامحدود ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS
ایران-پلن3

لایسنس دایرکت ادمین رایگان

 • 4core CPU
 • 2048MB RAM
 • 30GB جدید SSD
 • نامحدود ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS
ایران-پلن4

لایسنس دایرکت ادمین رایگان

 • 4core CPU
 • 4096MB RAM
 • 40GB جدید SSD
 • نامحدود ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS
ایران-پلن5

لایسنس دایرکت ادمین رایگان

 • 4core CPU
 • 6 GB RAM
 • 80GB جدید SSD
 • نامحدود ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS
ایران-پلن6

لایسنس دایرکت ادمین رایگان

 • 6core CPU
 • 8 GB RAM
 • 160GB جدید SSD
 • نامحدود ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS
ایران-پلن7

لایسنس دایرکت ادمین رایگان

 • 8core CPU
 • 16 GB RAM
 • 320GB جدید SSD
 • نامحدود ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS
ایران-پلن8

لایسنس دایرکت ادمین رایگان

 • 8core CPU
 • 32 GB RAM
 • 480GB جدید SSD
 • نامحدود ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS
ایران-پلن9

لایسنس دایرکت ادمین رایگان

 • 8core CPU
 • 48 GB RAM
 • 480GB جدید SSD
 • نامحدود ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS

Powered by WHMCompleteSolution