سرور میکروتیک آلمان

MKD1
 • 300 MHz CPU
 • 1 GB H.D.D
 • 256 MB RAM
 • 1 TB Traffic
 • 1 IP
 • Mikrotik 5.7 OS
 • رایگان تعرفه نصب و راه اندازی
MKD2
 • 500 MHz CPU
 • 1 GB H.D.D
 • 512 MB RAM
 • 3 TB Traffic
 • 1 IP
 • Mikrotik 5.7 OS
 • رایگان تعرفه نصب و راه اندازی
MKD3
 • 1024 MHz CPU
 • 1 GB H.D.D
 • 1024 MB RAM
 • 6 TB Traffic
 • 1 IP
 • Mikrotik 5.7 OS
 • رایگان تعرفه نصب و راه اندازی

Powered by WHMCompleteSolution