شبکه پایدار آنتی دیداس!

سرور های اختصاصی آلمان برای مشترکین که دسترسی بالا به تمام نقاط جهان، شبکه پایدار و ایمن شده با تجیزات آنتی دیداس مند نظر دارند ایده ال است.

DDE1
 • Intel® Core™ i7-6700 CPU
 • 2x4TB SATA 6Gb/s Class Enterprise H.D.D
 • 32 GB DDR4 RAM
 • 1Gbit/s Bandwidth
 • 30TB/Monthly Traffic
 • 100GB Backup Space
 • 1 IP
 • 420000یکبار تومان Setup
DDE2
 • Intel® Core™ i7-6700 CPU
 • 2x500GB SATA 6Gb/s SSD SSD
 • 32GB DDR4 RAM
 • 1Gbit/s Bandwidth
 • 30TB/Monthly Traffic
 • 100GB Backup Space
 • 1 IP
 • 420000یکبار تومان Setup
DDE3
 • Intel® Core™ i7-6700 CPU
 • 2x4TB SATA 6Gb/s Class Enterprise HDD
 • 64GB DDR4 RAM
 • 1Gbit/s Bandwidth
 • 30TB/Monthly Traffic
 • 100GB Backup Space
 • 1 IP
 • 420000یکبار تومان Setup

Powered by WHMCompleteSolution