شبکه پایدار آنتی دیداس!

سرور های اختصاصی آلمان برای مشترکین که دسترسی بالا به تمام نقاط جهان، شبکه پایدار و ایمن شده با تجیزات آنتی دیداس مند نظر دارند ایده ال است.

DDE1
 • Intel® Core™ i7-6700 CPU
 • 2x4TB SATA 6Gb/s Class Enterprise H.D.D
 • 32 GB DDR4 RAM
 • 1Gbit/s Bandwidth
 • 30TB/Monthly Traffic
 • 100GB Backup Space
 • 1 IP
 • 420000یکبار تومان Setup
DDE2
 • Intel® Core™ i7-6700 CPU
 • 2x500GB SATA 6Gb/s SSD SSD
 • 32GB DDR4 RAM
 • 1Gbit/s Bandwidth
 • 30TB/Monthly Traffic
 • 100GB Backup Space
 • 1 IP
 • 420000یکبار تومان Setup
DDE3
 • Intel® Core™ i7-6700 CPU
 • 2x4TB SATA 6Gb/s Class Enterprise HDD
 • 64GB DDR4 RAM
 • 1Gbit/s Bandwidth
 • 30TB/Monthly Traffic
 • 100GB Backup Space
 • 1 IP
 • 420000یکبار تومان Setup
PX91-ssd

Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core
(Software-RAID 1)

 • 128 GB DDR4 ECC RAM
 • 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD Hard Drive
 • 1 GBit/s-Port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup space
 • 30 TB Traffic

Powered by WHMCompleteSolution