مجهز به انتی دیداس و فایروال

21 روز گارانتی بازگشت وجه

آلمان-پلن1
 • 1core CPU
 • 512MB RAM
 • 40GB H.D.D
 • 500گیگابایت ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS
آلمان-پلن2
 • 2core CPU
 • 1024MB RAM
 • 60GB H.D.D
 • 1ترابایت ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS
آلمان-پلن3
 • 4core CPU
 • 2048MB RAM
 • 80GB H.D.D
 • 2ترابایت ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS
آلمان-پلن4

لایسنس دایرکت ادمین معتبر رایگان

 • 4core CPU
 • 3072MB RAM
 • 100GB H.D.D
 • 3ترابایت ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS
آلمان-پلن5
 • 4core CPU
 • 4096MB RAM
 • 200GB H.D.D
 • 4ترابایت ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS
آلمان-پلن6
 • 4core CPU
 • 8192MB RAM
 • 300GB H.D.D
 • 6ترابایت ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS