سرور مجازی میکروتیک ایران، زیرساخت

MKCO
 • 200 MHz CPU
 • 1 GB H.D.D
 • 128 MB RAM
 • 70GB Traffic
 • 1 IP
 • Mikrotik OS
 • رایگان تعرفه نصب و راه اندازی
MKCF
 • 300 MHz CPU
 • 1 GB H.D.D
 • 192 MB RAM
 • 1Gbps Bandwidth
 • 500GB Traffic
 • 1 IP
 • Mikrotik OS
 • رایگان تعرفه نصب و راه اندازی
MKC1
 • 300 MHz CPU
 • 1 GB H.D.D
 • 256 MB RAM
 • 1Gbps Bandwidth
 • 1TB Traffic
 • 1 IP
 • Mikrotik OS
MKC2
 • 500 MHz CPU
 • 1 GB H.D.D
 • 512 MB RAM
 • 1Gbps Bandwidth
 • 2TB Traffic
 • 1 IP
 • Mikrotik OS
 • رایگان تعرفه نصب و راه اندازی

Powered by WHMCompleteSolution