میزبانی شده در شبکه اختصاصی وب ایده

وب ایده با بکارگیری تجهیزات، شبکه اختصاصی و پشتیبانی سطح بالای مشتریان، بدون واسطه ارائه سرویس می کند

DEIR1

DEIR1
آی پی اضافه بصورت بلوک های CIDR ارائه می شود
هر آی پی اضافه قابل استفاده 5000 تومان
تحویل سرور ها 2-4 روز کاری

 • Intel Corei3 6100 6th Generation Cpu
 • 240GB SSD
 • 16GB DDR4 RAM
 • 500GB/Monthly-webhosting Unlimited Traffic
 • 1Gbps Banwidth
 • 1 IP
 • 350000تومان Setup
DEIR2

DEIR2
آی پی اضافه بصورت بلوک های CIDR ارائه می شود
هر آی پی 5000 تومان
تحویل سرور ها 2-4 روز کاری

 • Intel Core i7 6700 6th Generation Cpu
 • 500GB SSD
 • 32GB DDR4 RAM
 • 500GB/Monthly-Webhosting Unlimited! Traffic
 • 1Gbps Bandwidth
 • 1 IP
 • 450000تومان Setup
DEIR3

DEIR3
آی پی اضافه بصورت بلوک های CIDR ارائه می شود
هر آی پی 5000 تومان
تحویل سرور ها 2-4 روز کاری

 • Intel E3 1220v3 CPU
 • 1TB SATA3 H.D.D
 • 16GB DDR3 RAM
 • 500GB/Monthly-webhosting Unlimited! Traffic
 • 1 IP
 • 1Gbps Bandwidth
 • 480000تومان Setup
DEIR4

DEIR5
آی پی اضافه بصورت بلوک های CIDR ارائه می شود
هر آی پی 5000 تومان
تحویل سرورها 2-4 روز کاری

 • Intel E5 2620v2 Cpu
 • 32GB DDR3 RAM
 • 2*1TB SATA3 Enterprise H.D.D
 • 1 IP
 • 1Gbps Bandwidth
 • 1TB Monthly-Webhosting Unlimited! Traffice
 • 650000 تومان Setup
DEIR5

DEIR5
آی پی اضافه بصورت بلوک های CIDR ارائه می شود
هر آی پی 5000 تومان
تحویل سرور ها 2-4 روز کاری

 • 2*Intel E5 2620 v3 Cpu
 • 32GB DDR4 RAM
 • 2*1TB Sata3 Enterprise H.D.D
 • 500GB/Monthly-Webhosting Unlimited! Traffic
 • 1 IP
 • 950000 Setup
DEIR6-Eco

HP Server
آی پی اضافه بصورت بلوک های CIDR ارائه می شود
هر آی پی 5000 تومان
تحویل سرور ها 2-4 روز کاری

 • 2* Intel Xeon x5650 ,6 Core 12 Thread CPU
 • 32GB RAM
 • 1*SAS 10K 600GB HDD
 • 1 IP
 • 500GB/Monthly-Webhosting Unlimited! Traffic
 • 1Gbps Bandwidth
 • 250000 Setup

Powered by WHMCompleteSolution