میزبانی شده در شبکه اختصاصی وب ایده

وب ایده با بکارگیری تجهیزات، شبکه اختصاصی و پشتیبانی سطح بالای مشتریان، بدون واسطه ارائه سرویس می کند

DEIR1

DEIR1
آی پی اضافه بصورت بلوک های CIDR ارائه می شود
هر آی پی اضافه قابل استفاده 5000 تومان
تحویل سرور ها 2-4 روز کاری
برای پرداخت 6 ماهه-2 ماه سرویس رایگان ارائه می شود(در مجموع 8ماه سرویس)
برای پرداخت 12 ماهه-4 ماه سرویس رایگان ارائه می شود(در مجموع 8ماه سرویس)
هزینه ستاپ رایگان!

 • Intel Corei3 6100 6th Generation Cpu
 • 240GB SSD
 • 16GB DDR4 RAM
 • 500GB/Monthly Traffic
 • 1 IP
 • 120000تومان Setup
 • آفر برای مدت محدود
DEIR2

DEIR2
آی پی اضافه بصورت بلوک های CIDR ارائه می شود
هر آی پی اضافه قابل استفاده 5000 تومان
تحویل سرور ها 2-4 روز کاری
برای پرداخت 6 ماهه-2 ماه سرویس رایگان ارائه می شود(در مجموع 8ماه سرویس)
برای پرداخت 12 ماهه-4 ماه سرویس رایگان ارائه می شود(در مجموع 8ماه سرویس)
هزینه ستاپ رایگان!

 • Intel Core i7 6700 6th Generation Cpu
 • 500GB SSD
 • 32GB DDR4 RAM
 • 500GB/Monthly Traffic
 • 1 IP
 • 120000تومان Setup
 • آفر برای مدت محدود
DEIR3

DEIR3
آی پی اضافه بصورت بلوک های CIDR ارائه می شود
هر آی پی اضافه قابل استفاده 5000 تومان
تحویل سرور ها 2-4 روز کاری

 • Intel E3 1220v3 CPU
 • 1TB SATA3 H.D.D
 • 16GB DDR3 RAM
 • 500GB/Monthly Traffic
 • 1 IP
 • 160000تومان Setup
DEIR4

DEIR5
آی پی اضافه بصورت بلوک های CIDR ارائه می شود
هر آی پی اضافه قابل استفاده 5000 تومان
تحویل سرور ها 2-4 روز کاری

 • Intel E5 2620v2 Cpu
 • 32GB DDR3 RAM
 • 2*1TB SATA3 Enterprise H.D.D
 • 1 IP
 • 250000 تومان Setup
DEIR5

DEIR5
آی پی اضافه بصورت بلوک های CIDR ارائه می شود
هر آی پی اضافه قابل استفاده 5000 تومان
تحویل سرور ها 2-4 روز کاری

 • 2*Intel E5 2620 v3 Cpu
 • 32GB DDR4 RAM
 • 2*1TB Sata3 Enterprise H.D.D
 • 500GB/Monthly Traffic
 • 1 IP
 • 250000 Setup
DEIR6

HP Server

 • 2* Intel Xeon x5650 ,6 Core 12 Thread CPU
 • 32GB RAM
 • 1*SAS 10K 600GB HDD
 • 1 IP
 • 1TB Traffice

Powered by WHMCompleteSolution