امنیت بالا و منابع اختصاصی نیرو گرفته از کلود لینوکس

21 روز ضمانت بازگشت وجه !

Basic
  • 50 مگابایت فضای وب
  • نامحدود نرافیک
  • 1 دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
Plus1
  • 100 مگابایت فضای وب
  • نامحدود ترافیک
  • 1 دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
Plus2
  • 200 مگابایت فضای وب
  • نامحدود ترافیک
  • 1 دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
business1
  • 500 مگابایت فضای وب
  • نامحدود ترافیک
  • 2 دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
business2
  • 1000 مگابایت فضای وب
  • نامحدود ترافیک
  • 2 دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
Professional1
  • 2000 مگابایت فضای وب
  • نامحدود ترافیک
  • 4 دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
Professional2
  • 5000 مگابایت فضای وب
  • نامحدود ترافیک
  • 5 دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
Enterprise

دیتابیس نامحدود

  • 10 گیگابایت فضای وب
  • نامحدود ترافیک
  • 10 دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ایمیل

Powered by WHMCompleteSolution